Sodybos

 Raimundo ir Redos Rolando ir Aušros  Rolando ir Ritos
 Jauniaus ir Julijos Povilo ir Kristinos Tomo ir Justinos